Vakantiepark Witterzomer
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vakantiecentrum Witterzomer, Witterzomer 7 9405VE Assen, KvK 04040037

Versie: maart 2018 – versie 1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Vakantiecentrum Witterzomer in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Vakantiecentrum Witterzomer gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou indien je hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Vakantiecentrum Witterzomerhaar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Vakantiecentrum Witterzomer maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van jouw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Vakantiecentrum Witterzomer of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
name provider  type expire url soort
_dc_gtm_UA-# witterzomer.nl http Session https://www.witterzomer.nl Analytische cookie
_ga witterzomer.nl http 2 years https://www.witterzomer.nl Analytische cookie
_gid witterzomer.nl http Session https://www.witterzomer.nl Analytische cookie
collect http://google-analytics.com pixel Session https://www.witterzomer.nl Analytische cookie
personalization_id twitter.com http 2 years https://www.witterzomer.nl Analytische cookie
_hjIncludedInSample witterzomer.nl http Session https://www.witterzomer.nl/groepen Marketing cookie
ads/ga-audiences google.com pixel Session https://www.witterzomer.nl Marketing cookie
ads/user-lists/# google.com pixel Session https://www.witterzomer.nl Marketing cookie
fr facebook.com http 3 months https://www.witterzomer.nl Marketing cookie
IDE doubleclick.net http 1 year https://www.witterzomer.nl Marketing cookie
MUID bing.com http 1 year https://www.witterzomer.nl Marketing cookie
MUIDB bing.com http 1 year https://www.witterzomer.nl Marketing cookie
test_cookie doubleclick.net http Session https://www.witterzomer.nl Marketing cookie
tr facebook.com pixel Session https://www.witterzomer.nl Marketing cookie
uid criteo.com http 1 year https://www.witterzomer.nl Marketing cookie
chatlio_at–dc7eed32-1493-4358-45d0-8349b9c4c315 witterzomer.nl http Session https://www.witterzomer.nl Unclassified
chatlio_at–dc7eed32-1493-4358-45d0-8349b9c4c315 witterzomer.nl html Persistent https://www.witterzomer.nl Unclassified
chatlio_rt–dc7eed32-1493-4358-45d0-8349b9c4c315 witterzomer.nl http Session https://www.witterzomer.nl Unclassified
chatlio_rt–dc7eed32-1493-4358-45d0-8349b9c4c315 witterzomer.nl html Persistent https://www.witterzomer.nl Unclassified
chatlio_uuid–dc7eed32-1493-4358-45d0-8349b9c4c315 witterzomer.nl http Session https://www.witterzomer.nl Unclassified
chatlio_uuid–dc7eed32-1493-4358-45d0-8349b9c4c315 witterzomer.nl html Persistent https://www.witterzomer.nl Unclassified
chatlio-2747471f-f3fe-488e-81f1-52a222c686a5-isClosed witterzomer.nl html Persistent https://www.witterzomer.nl Unclassified
chatlio-954b31fe-e731-4f03-aa32-f24d705a485c-isClosed witterzomer.nl html Persistent https://www.witterzomer.nl Unclassified
criteo_write_test witterzomer.nl http Session https://www.witterzomer.nl Unclassified
cto_lwid witterzomer.nl http 13 months https://www.witterzomer.nl Unclassified
cto_tld_test witterzomer.nl http Session https://www.witterzomer.nl Unclassified
i/adsct t.co pixel Session https://www.witterzomer.nl Unclassified

 

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 In- en uitschakelen van cookies

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk jouw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van jouw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw wettelijke rechten

Je mag Vakantiecentrum Witterzomer vragen om inzage in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kun je Vakantiecentrum Witterzomer verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@witterzomer.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0592 – 39 35 35 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.